Bejelentés


tikalapja Az élet egy pillanata talán maga az élet.
Anyák napi versek, képeslapok


Az édesanya Nincsen a gyermeknek Olyan erős vára, Mint mikor az anyja Öt karjaiba zárja. Nincsen őrzőbb angyal Az édesanyánál. Éberebb csillag sincs Szeme sugaránál. Nincs is annyi áldás Amennyi sok lenne, Amennyit az anya Meg ne érdemelne.
Anyukám szeretlek Anyák napján Téged virággal köszöntelek, és csak annyit mondok: Anyukám, szeretlek! Anyukám szeretlek, virággal köszöntelek, mint a gyönge gyökér a jó anyaföldet Gondoztál nap, mint nap aztán évről, évre. Tanítottál dalra, szóra, szívre szépre. És ma anyák napján mint a mag a földet, életadó anyám, virággal köszöntelek.
Édesanyám Van egy szó, van egy név ezen a világon, Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. Csupa virágból van, merő napsugárból. Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól. Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja, Örömében sir az, aki e szót hallja. Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja, Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya. A amikor a szíved már utolsót dobban, Ez az elhaló szó az ajkadon ott van. Mehetsz messze földre, véres harcterekre, Ez a szó megtanít igaz szeretetre. Bánatban, örömben - ver az Isten vagy áld, Hogyha elrebeged, már ez is imádság. És ha elébed jön könnyes szemű árva, E szóra felpattan szíved titkos zárja. Drága vigasztalás ez a szó, ez a név, Királynak, koldusnak menedék, biztos rév. Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok, Ha keblére borulsz, és el kinek mondod? S ha szomorú fejfán olvasod e nevet, Virágos sírdombon a könnyed megered. Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, Nekem a legdrágább ezen a világon.
Felvírradt a hajnal, nézd milyen szép reggel, köszöntünk ma Téged, sok-sok szeretettel. Fogadd el szívünk köszöntő szavát, hogy veled ünnepelhessük az Édesanyák napját. Adjon a jó Isten erőt, egészséget, hogy hosszú éveken át együtt legyünk Véled.
Fazekas Anna: Köszöntő Hajnaltájban Napra vártam, Hűs harmatban térdig jártam. Szellő szárnyát bontogatta, Szöghajamat felborzolta. Hajnaltájban rétre mentem, Harmatcseppet szedegettem, Pohárkába gyűjtögettem, nefelejcsem beletettem. Hazamentem, elpirultam, Édesanyám mellé bújtam, Egy szó sem jött a nyelvemre, Könnyem hullt a nefelejcsre. Édesanyám megértette, Kicsi lányát ölbevette Sűrű könnyem lecsókolta, Szelíd szóval lágyan mondta: „Be szép verset mondtál lelkem! Be jó is vagy, kicsi szentem!” S nyakam köré fonva karját, Ünnepeltük anyáknapját!
Várnai Zseni : Ki a legszebb a világon? Tündöklésem szép idején nem néztem a tükörbe én, két kisgyerek szemefénye volt az arcom tükörképe, s szólt a szívem: - Édes lányom, ki a legszebb a világon? - Te vagy a legszebb, anyám, hidd el nékem igazán! - Édes fiam, mondd meg nékem: ki a legszebb e vidéken? - Édesanyám, Kedvesem, nincs nálad szebb, senki sem! - Csillagtükrön néztem arcom, mint egy tündér királyasszony, aki hol volt... hol nem volt... de ez nagyon régen volt. Fiam elment messzeségbe, nem nézhetek a szemébe, s másnak mondja: - Kedvesem, nincs nálad szebb senki sem!... Kislányomból kisasszonyka, csillagszeme rám ragyogja, mint egy fényes tükörkép: - Szebb a jóság, mint a szép! Tó tükréhez megyek s kérdem, ki a legszebb a vidéken?... Tó tükrét a szél kavarja, arcom girbe-gurba rajta... - Hamis a tó! - Futok messze, csorba tükör a kezembe, csorba tükör felel nékem: - Nem az vagy már, aki régen! Kedves, öreg Szülőanyám, Te mondjad meg, de igazán, elhervadtam, csúnya vagyok? Édesanyám szeme ragyog: - Hidd el nékem, édes lányom, te vagy a legszebb a világon... S ahogy szólott, könnye fénylett, arcom benne tündérszép lett.
Szabolcska Mihály: Édes jó anyámnak Édes jó anyámnak A neve napjára Belefogok százszor A levélírásba. Mit írjak? Mit írjak? Hogy mikor olvassa: Engemet érezzen, Engem lásson abba`. Bíznám a szívemre, Bíznám a lelkemre, De szót nem találok, Sem arra, sem erre. És fölé hajolva, A fehér levélnek: Köszöntő szó helyett A könnyem eredt meg. Mintha az ő fehér Kezére hajolnék, Mintha őt ölelném, Mintha otthon volnék! S ím, mire a papírt Lassan telesírtam; Azon veszem észre, Hogy amit akartam, Mind, de mind megírtam!
Bekker Zita Anyák napján Május első vasárnapján Korán reggel felkelek. Kinn a kertben két csokorral Harmatos gyöngyvirágot szedek. Egyik csokor anyáé lesz, Ki ha baj van ölébe vesz. Ölébe vesz, becéz, ringat, vigasztal, Dúdolgat és azt suttogja nincsen baj. Az a másik csokor a mamáé! Mondd el neki gyöngyvirág. Köszönöm, hogy felnevelte nekem A legdrágább anyát.
Várnai Zseni: Szeretni Anya tanítsd szeretni gyermeked! Első fogalma legyen a szeretet Mikor még bölcsőjét Ringatod, erről szóljon meséd és dalod. Hogy együtt nőjön ez az érzelem minden gyerekkel, minden téreken, s hogy mint tavasszal a virágos ág, úgy boruljon virágba a világ, közel és távol, ahol ember él! E szót röpítse szárnyin a szél, szálljon a széles tengerek felett…. Anya tanítsd szeretni Gyermeked!
Országhegyi Károly :Tündéranyu Az én szobám egy valódi mesepalota, királyok és királylányok járnak be oda. Ha a polcról leveszem a mesekönyvemet, néhány perc és én is herceg, vagy király leszek. Voltam én már szegény ember legkisebb fia, voltam gazdag kereskedő s győztes dalia. Bejártam már Szindbáddal a mesék tengerét, vízbe veszett mellőlünk a sok-sok tengerész. Egyik este elvarázsolt egy gonosz banya, álmomban, mint ronda béka érkeztem haza. Azt hittem, hogy így maradok örökké, mint béka, hisz e varázst csak egy tündér csókja oldja - néha. De a tündér megérkezett, csókot lehelt rám. Felébredtem! Az ágyam fölött ott állt anyukám!
Létay Lajos:Édesanyám, mit segitsek? Édesanyám mit segitsek? Cukrot törjek? Hozzak lisztet? Megpörköljem tán a kávét? Elszaladjak hagymaszárért? Neked száz és száz a dolgod, mig ebédünk egybehordod; mig az asztal megteritve, csak te fáradsz, te s megint te! Ámde én nem hagylak téged, tétlen mint is nézhetnélek? S épp ma van lám neved napja, hát igy üld meg, mosogatva? Édesanyám, mit segitsek, hogy ne fáradj, légy mind frissebb? Megtennék én mindent érted, minden gondtól kimélnélek. Hogy vidáman élj sokáig, s ifjan lásd meg unokáid.
Füleki János: Anyák napjára Zöld erdőben, zöld mezőben Kék virágot szedtem Kék virágom gyöngyharmattal Meg is öntözgettem. Gyöngyharmatos kék virágom Szellő simogatta. Azurszínű puha selymét Napsugár csókolta. Édesanyám, adhatnék-e Ajándékot szebbet? E kis virág - úgy érzem én - A szívemben termett.
Simon Ágnes :Anyák napjára Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen, Édesanyám felett arany fénye lengjen. Ébresztem a kertet, minden fának ágát, bontsa ki érette legszebbik virágát. Ébresztem a rigót s a vidám cinegét, dalolja mindegyik legvígabb énekét. Ébresztem a szívem, forróbban dobogjon, az én édesanyám mindig mosolyogjon
Iványi Mária: Anyák napja ünnepén Rózsa, szegfű, tulipán, Neked nyílt ki Anyukám. Csöndes eső nevelgette, Arany sugár melengette. Tarka futó felhő, csókolgatta szelíd szellő, s mind letéptem Neked én, Anyák napja ünnepén.
Tordai Jolán: Anya betakar Hallod a csöndet? Elpihent a szél. Esteli égen a hold útra kél. Alszik az utca, fű, fa, lombos ág. Lepke, madárka már aludni szállt. Csak egy magányos fülemüle zeng, csillagos fényben esti dalba kezd. Miért szól az ének? Altatni akar. Aludj el szépen, anya betakar.
Áldás Ahány virágszál van Ott künn a határban, Ahány fényes csillag Nyári éjszakában, Oly sok évig éljen Anyám boldogságban. Ahány madár dalol A virágos réten, Ahány jó ember van Széles e világon Édes jó anyámra Annyi áldás szálljon.
Áldd meg Isten Ki az, aki ápol Születésem óta, Testemet, lelkemet A bajtól is óvja? Ki tanított engem Isten szent nevére, S ha baj vagy bánat ér, Ki ölel szívére? Könnyes lesz a szemem, Ha róla beszélek, Az én édesanyám Ez az áldott lélek. És szívemnek nincs szebb Kívánsága, vágya Csakhogy őt az Isten Ezerszer megáldja.
Édesanyám Ha mosolygó arcod nézem, Hogyha forró csókod érzem, Tudom szeretsz édesanyám, Szeretlek én is igazán. Ég felé száll imádságom, Ami jó van a világon, Amit remél, kíván szíved, A jó Isten mind adja meg. Legyen örömökkel telve Életednek minden perce.
Édesanyámnak Ha csak egy virág volna Én azt is megkeresném, Ha csak egy csillag gyúlna Fényét ide vezetném. Ha csak egy madár szólna, Megtanulnék a hangján, Ami csak szép s jó volna Édesanyámnak adnám.
Egy szívem van… Ha száz szívem volna: Mind érted dobogna, Szelíd arcod mind a százban Napfényként ragyogna. Áldjon meg az Isten Jártadban, keltedben. Hová nézel a virág is Ott nyíljék legszebben. Nincs több, csak egy szívem, Csak egyetlen egy van: Ám, de százzal sem tudnálak Szeretni már jobban. A te neved zengi Minden dobogása… Szálljon reád édesanyám Az Isten áldása!
Az édesanyám Drága jó édesanyám, Tavasz van a világon, Nap süt le a földre, Madár szól az ágon. Szívünk világában Szintén szép tavasz van, Szeretetnek napja Fürdeti sugárban. Tele van a szívünk Szép madárénekkel, Légy megáldva hosszú És boldog élettel.
Lap tetejére
Képgaléria


Szavazás


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!